0-meting1
Doelstelling en rand- voorwaarden2
Bepalen scenario's3
Uitwerking in Buurtlift model4
Plan van aanpak5

Stap 3

Bepalen scenario's

Op basis van de nulmeting en de geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden stellen we gezamenlijk een aantal ingreepscenario’s op. Voorbeelden van verschillende ingreepscenario’s:

  1. Budgetgestuurde instandhouding van het complex met een levensduurver- lenging van 10 jaar. Niet de ingreep is leidend maar het beschikbare budget in relatie tot de resterende exploitatieperiode.
  2. Groot onderhoud waarbij een sprong gemaakt kan worden naar een hoger duurzaamheidslabel. De focus ligt op de schil en asbest, zonder ingrijpende plattegrondswijzigingen maar een levensduurverlening van 25 jaar en een bud- gettaire doelstelling per woning.
  3. Uitponden met een strang-voor-strang renovatieaanpak. De investeringsruimte en liquiditeitsbehoefte zijn leidend.