0-meting1
Doelstelling en rand- voorwaarden2
Bepalen scenario's3
Uitwerking in Buurtlift model4
Plan van aanpak5

Stap 1

O-Meting

De Buurtlift start met een 0-meting van complex en de omgeving op de vijf prestatievelden:
  • Huidige energielabels (duurzaamheid)
  • Verhuur- en verkooppotentie van de buurt en bewonersenquĂȘte (sociaal en markt)
  • Financiele kaders (financien)
  • Conditiemeting volgens NEN 2767
  • Ruimtelijke aansluiting van het complex op de buurt (uitstraling)